Aptarti būsimųjų pasieniečių kursų LK mokomajame pulke klausimai

Data

2020 09 28

Įvertinimas
0
6.jpg

Praėjusią savaitę Mokymo organizavimo skyriaus viršininkas, šiuo metu atliekantis Pasieniečių mokyklos viršininko funkcijas, Miroslav Rabovič ir Profesinių dalykų skyriaus vyriausiasis specialistas Taras Davidovskij lankėsi Rukloje (Jonavos r.). Su čia įsikūrusio Lietuvos kariuomenės (LK) Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadovybe buvo aptarti būsimųjų pasieniečių trijų savaičių trukmės kursų klausimai.

 

Įvairius šių kursų, numatytų LK ir VSAT 2020 m. bendradarbiavimo plane, klausimus PM atstovai svarstė su pulko vadu Ramūnu Švažu, štabu viršininku Donatu Žiliu, mokomojo bataliono ir kuopos vadais.

 

Vykdant Pasieniečio modulinės mokymo programos modulio „Ginkluota krašto gynyba“ reikalavimus, būsimieji pasieniečiai dalyvaus trijų savaičių trukmės kursuose LK mokomajame pulke Rukloje. Ten nagrinės įvairias kariškas temas, įgis neįkainojamos patirties, grūdinsis ir tvirtės. Rikiuotė, ginklai ir šaudyba, taktika, topografija, karo medicina, apsauga nuo masinio naikinimo priemonių...

 

Kursantai bus aprūpinti kario uniforma, ekipuote, NATO standarto ginklais ir šoviniais. Sėkmingai įvykdžiusiems visus mokymo programos reikalavimus Lietuvos kariuomenė išduos Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso baigimo pažymėjimus.

 

Pernai 35-osios laidos kursantai buvo pirmieji, kurie vyko į kursus LK mokomajame pulke Rukloje.

 

Numatoma, kad 100 kursantų kartu su PM mokytoju bei mokykloje praktiką atliksiančiu LK kariūnu Rukloje praleis beveik tris savaites.

Nuotraukoje – PM kursantai Rukloje. 2019 m. spalis