Laisvės gynėjų dienos minėjimas Pasieniečių mokykloje

Data

2023 01 11

Įvertinimas
2
DSC_5783.JPG

Sausio 13-osios įvykius  bei   Laisvės gynėjų dieną Pasieniečių mokyklos bendruomenė minėjo kartu su   Sausio 13-osios  įvykių liudininkais – Rimantu Olšinsku ir Ričardu Ščerba, kurie  savo krūtinėmis, be ginklų stojo ginti laisvės ir nepriklausomybės ir  buvo stipriai sužaloti.

Trečiadienio popietę Pasieniečių mokyklos bendruomenė, pasipuošusi atlapuose įsegtais neužmirštuolių žiedais, rinkosi amfiteatrinėje salėje.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas prasidėjo   iškilmingai giedant  Lietuvos Respublikos himną bei tylos minute pagerbiant  žuvusiųjų atminimą.

Prisiminti istoriniai faktai, kaip  bandydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią sovietų kariuomenė 1991 metų sausio 13-osios naktį Vilniuje ginkluota jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą.

Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso pulti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešimtys tūkstančių žmonių. Tačiau prie Televizijos bokšto nebuvo išvengta aukų, – desantininkams pradėjus su karine technika važinėti po minią ir šaudyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo sužeisti daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų.

Tarp nukentėjusiųjų bei  stipriai sužeistų gynėjų buvo  –  R. Olšinskas ir R. Ščerba.

Renginyje sausio 13-osios liudininkai dalinosi skaudžiais prisiminimais. R. Olšinskas pasakojo, kaip prie Radijo ir televizijos komiteto pastato stojo ginti savo šalies.

Į mokyklą,  jis atsivežė išsaugotą striukę, kurią  vilkėjo tą lemtingąją naktį.

Gyvu pasakojimu iliustravo, kaip  buvo pašautas. Kaip sovietai peršovė kojas, skeveldros sudraskė kūną bei veidą, ugnies pliūpsnis apdegino plaukus bei nuplėšė antakį.

Apie sužeidimus ir slogius vaizdinius stiprius sužalojimus kalbėjo R. Ščerba.   Jų abiejų  lūpomis kalbėjo  skaudi mūsų tautos istorija…

R. Olšinskas yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi ir Sausio 13-osios atminimo medaliu, o Ričardas Ščerba, apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko  kryžiumi ir Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Apibendrindamas pasisakymus mokyklos viršininkas  D. Kaminskas linkėjo, kad  šie, bei vakarykščiame renginyje ukrainiečių išsakyti liudijimai, įkvėptų  mus naujiems darbams, padėtų mūsų kartai suvokti laisvės kainą, pasirinkti savo gyvenimo idealus.

Laisvės gynėjų dieną vainikavo Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai ir jų mokytojai.

Savo muzikiniais kūriniais jie  papuošė renginį bei atidavė pagarbą laisvės gynėjams.

Akordeonistų ansamblis ir jų vadovas Vladimiras Voskan  pritariant mušamiesiems instrumentams   sugrojo puikius Karl Jenkins – Palladio, Astor Piazzolla – Libertango, Harbie Hancock – Watermelon kūrinius.