Minime Lietuvos kariuomenės dieną

Data

2020 11 23

Įvertinimas
0
1-.JPG
Diplomai Pasieniečių mokyklos 35-osios laidos kursantams. 2020 m. liepos 17 d.

Lietuva prieš 102 metus. Praėjo devyni mėnesiai, kai buvo paskelbtas Vasario 16-osios aktas. Pirmasis pasaulinis karas ką tik oficialiai pasibaigė, tačiau taika ir ramybė anaiptol netvyro. Pretenzijų į Baltijos šalis atsisakiusi bolševikinė Rusija anaiptol neketina laikytis žodžio. Nemažiau už ją grobuoniškų kėslų turi ir Lenkija. Tokiomis aplinkybėmis keistokai nuskamba teiginys, kad Lietuva su niekuo kariauti nesirengia, todėl kariuomenė jai nereikalinga. Laimė, toks požiūris nepaėme viršaus. Juk neužtenka paskelbti nepriklausomybę – tenka ją ir apginti. 1918 m. lapkričio 23 d. ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašo Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1, kuriuo įkuriama Apsaugos Taryba. 1-ojo pėstininkų pulko vadu tampa plk. Jonas Galvydis-Bikauskas, štabo viršininku – plk. Jurgis Kubilius. Tokia buvo pati pradžia. Nuo tol lapkričio 23-ąją minime kaip Lietuvos kariuomenės dieną.

Šia proga Pasieniečių mokykla nuoširdžiai sveikina visus šalies karius, kariūnus, krašto apsaugos veteranus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Lietuvos kariuomenės orkestrą, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajį pulką bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalioną.

Jūsų dėmesiui – keliasdešimt Pasieniečių mokyklos ir kariškių poros pastarųjų metų bendradarbiavimo ir bendravimo vaizdų.