Nuotoliniame FRONTEX susitikime dalyvauja ir dvi Lietuvos atstovės

Data

2021 04 20

Įvertinimas
2
1a-print screen.jpg

Antradienį prasidėjo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) nuotolinis susitikimas, skirtas Bendrosios pasieniečio mokymo programos (angl. Common Core Curriculum, CCC) atnaujinimo pradžiai. Jame Valstybės sienos apsaugos tarnybai atstovauja vyriausiosios specialistės Dovilė Rožanskienė (Personalo valdybos Mokymo skyrius) ir Anna Volčok (Pasieniečių mokyklos Mokymo organizavimo skyrius).

Projekto vadovė Iwona Frankowska (Ivona Frankovska) pristatė susitikimo dalyvius, supažindino su darbotvarke ir projekto tikslu. FRONTEX siekia iki 2022 m. pradžios atnaujinti CCC pagal šalių išreikštų poreikių analizę ir 2019–2020 m. vykusio sąveikumo vertinimo (ang. CCC Interoperability asessment) tyrimo rezultatus.

       

FRONTEX CCC atnaujinama kas 5 metus, vadovaujantis ciklu: atnaujinimas, įgyvendinimas, naudojimas, vertinimas. 

FRONTEX išorės ekspertas Seppo Turkia (Sepo Turkija) pristatė 2019–2020 m. vykusio sąveikumo vertinimo analizę. 

Norime pasidžiaugti, kad 34-osios laidos kursantai, dalyvavę tiriant CCC sąveikumo vertinimą, pasiekė gerų rezultatų – jų praktiniai įgūdžiai buvo įvertinti 76 proc.

FRONTEX susitikimas vyks dvi dienas.