Šiandien – Konstitucijos diena

Data

2020 10 25

Įvertinimas
0
konstitucija 2.jpg

Spalio 25-ąją minime prieš 28 metus priimtą Lietuvos Respublikos Konstituciją (lot. constitutio „nustatymas“) – pagrindinį valstybės įstatymą, turintį aukščiausią teisinę galią, nustatantį šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Konstitucija buvo priimta referendumu, už ją pasisakė 56,76 proc. rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių. Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 6 d. 

Tačiau iki šios konstitucijos nepriklausoma Lietuva turėjo nueiti ilgą ir sudėtingą kelią.

1918 m. Lietuvos Tarybos paskelbtas Vasario 16 Aktas reikalavo tęsinio.

1918.11.02 Valstybės Taryba priėmė pirmąją laikinąją konstituciją – Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius.

1920.06.02 Steigiamasis Seimas priėmė antrąją Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją (paskelbta ir įsigaliojo 1920.06.12).

1922.08.06 įsigaliojo pirmoji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija (ją Steigiamasis Seimas priėmė 1922.08.01).

1928.05.25 buvo oficialiai paskelbta ir įsigaliojo Prezidento pasirašyta antroji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija. Ne vėliau kaip per 10 metų ji turėjo būti tikrinama referendumu.

1938.02.11 Seimas priėmė trečiąją nuolatinę Lietuvos Konstituciją (įsigaliojo 1938.05.12).

O tiems, kurie norėtų pasitikrinti, ar turi pakankamai žinių Lietuvos konstitucinės teisės srityje, siūlome peržiūrėti šiai temai skirtą pristatymą, kurį parengė Mykolo Romerio universitetas: https://bit.ly/35uZr97