Veiklos sritys

Pirminis profesinis mokymas Pasieniečių mokykloje vyksta pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą. Programos apimtis – 60 mokymosi kreditų. Mokomasi 10 mėnesių, iš kurių keturias savaites kursantai atlieka praktiką Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasienio užkardose.

Būsimieji pasieniečiai mokomi taikyti valstybės sienos apsaugą užtikrinančius nacionalinius, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, taisykles ir procedūras, vykdyti sienos stebėjimą, atlikti pasienio tikrinimus, atlikti pirminius procesinius veiksmus įtarus nusikalstamą veiką ar administracinį nusižengimą, ginti valstybę karo metu, apsaugoti žmogaus teises ir laisves užtikrinant sienos saugumą, laikytis profesinės etikos standartų, tinkamai komunikuoti anglų ir rusų kalbomis vykdant pasienio tikrinimus ir kitų profesinių ir bendrųjų kompetencijų.

Plačiau susipažinti su Pasieniečio moduline profesinio mokymo programa galima čia: https://bit.ly/3dSQISD

Stojantieji mokytis pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 • išsilavinimo – turėti brandos atestatą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą;
 • amžiaus nuo 18 iki 60 metų;
 • sveikatos atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sąvade nustatytus reikalavimus;
 • kitus turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir mokėti lietuvių kalbą, būti nepriekaištingos reputacijos ir lojaliu Lietuvos valstybei, būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Plačiau susipažinti su atrankos taisyklėmis ir fizinio pasirengimo reikalavimais galima čia: https://bit.ly/3tcuaD1

Kvalifikacijos tobulinimo renginių 2021 m. liepos mėn. grafikas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasieniečių mokykloje nemokamai galima pasitikrinti, kokiu lygiu mokate užsienio kalbą. Anglų bei rusų kalbų mokėjimo lygis tikrinamas tiktai Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojams. Ši paslauga – nemokama. Ja pasinaudoti gali Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai, pateikę prašymą dalyvauti atrankoje ar konkurse užimti laisvas pareigas tarnyboje, bei tie, kurių pareigybės aprašyme yra reikalavimas mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip A1 lygiu.

 

Darbuotojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje į statutinio valstybės tarnautojo pareigas ar dalyvauti konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, turi kreiptis į personalo administravimo funkcijas atliekantį savo įstaigos darbuotoją. Šis įvertina dokumentų duomenis ir el. p. adresu kalba@vsat.vrm.lt arba ivona.sivinska@vsat.vrm.lt informuoja mokyklą apie pretendento tinkamumą anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti. Pretendentas asmeniškai registruojasi pirmiau nurodytais el. p. adresais.

 

Užsienio kalbos mokėjimo lygio, nuo A1 iki C2, nustatymas susideda iš dviejų dalių: testo raštu ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo žodžiu. Trukmė – 1 val.

 

Nustačius užsienio kalbos mokėjimo lygį, per DVS Kontora išduodama pažyma, kuri galioja trejus metus nuo jos išdavimo dienos.

 

Daugiau informacijos apie užsienio kalbos lygio nustatymo tvarką, reikalavimus rasite čia, čia ir čia.

 • 2020 m. gruodžio 7 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija.
 • 2020 m. vasario 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 • 2019 m. spalio 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru.
 • 2018 m. gruodžio 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi.
 • 2018 m. sausio 31 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ugniagesių gelbėtojų mokykla.
 • 2015 m. gegužės 27 d. pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo plėtojant Pasieniečių muziejų su Pasieniečių klubu.
 • 2014 m. balandžio 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos šaulių sąjunga.
 • 2013 m. balandžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Trakų istorijos muziejumi.
 • 2013 m. balandžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos policijos mokykla.
 • 2012 m. kovo 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija.
 • 2010 m. birželio 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Muitinės mokymo centru.

2021 m. sausio 22 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX). 

2019 m. vasario 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Estijos Respublikos Viešojo saugumo akademija.

2018 m. lapkričio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos Respublikos Pasieniečių mokymo centru Kentšyne.

2018 m. gegužės 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Respublikos Valstybės sienos apsaugos koledžu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-07