Įvadinio mokymo kursai

Įvadinis profesinis mokymas

Įvadinis profesinis mokymas Pasieniečių mokykloje vyksta pagal dvi programas:

  • Pasieniečio įvadinio mokymo programą (trukmė – 9 sav.);
  • Specializuotą įvadinio mokymo programą „Sienos stebėjimas“ (trukmė – 4 sav.).

Pasieniečio įvadinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti pareigūną vykdyti pasieniečio pareigybei nustatytas funkcijas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Programos apimtis – 6 moduliai, 326 akad. val., 9 mokymosi savaitės (iš jų 23 akad. val. nuotolinio mokymo).

Būsimieji pasieniečiai mokomi profesionaliai ir etiškai bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis, atlikti asmenų ir transporto priemonių, kertančių sieną, patikrinimus, vykdyti sienos stebėjimą, šaudyti iš tarnybinių pistoletų, pistoletų kulkosvaidžių ir lygiavamzdžių šautuvų, konvojuoti sulaikytus asmenis, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, tinkamai taikyti prievartos priemones, atlikti radiacinę kontrolę.

Plačiau susipažinti su Pasieniečio įvadinio mokymo programa galima čia.

Stojantieji mokytis pagal Pasieniečio įvadinio mokymo programą privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  • išsilavinimo – turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
  • sveikatos – atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sąvade nustatytus reikalavimus;
  • kitus – turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir mokėti lietuvių kalbą, būti nepriekaištingos reputacijos ir lojaliam Lietuvos valstybei, būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Į kursus priimti asmenys aprūpinami uniforma, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, gauna nustatyto dydžio stipendiją. Išklausę teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis ir sėkmingai išlaikę egzaminus bei įskaitas, kursų dalyviai gaus įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimus ir bus įdarbinti VSAT padaliniuose: Užsieniečių registracijos centre (darbo vietos Kybartuose, Pabradėje, Medininkuose), Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus, Adutiškio, Švenčionių, Pavoverės, Lavoriškių, Kenos ir Padvarionių pasienio užkardose, Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio, Tribonių, Aleksandro Barausko ir Purvėnų pasienio užkardose, Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų, Plaškių ir Neringos pasienio užkardose.

Galite plačiau susipažinti su atrankos taisyklėmis ir fizinio pasirengimo reikalavimais.

Pasieniečio Specializuota įvadinio mokymo programa „Sienos stebėjimas“

Programos tikslas – parengti pareigūną vykdyti sienos stebėjimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas neteisėtos migracijos kontekste.

Programos apimtis – 5 moduliai, 128 akad. val., 4 mokymosi savaitės.

Būsimieji pasieniečiai mokomi profesionaliai ir etiškai bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis, vykdyti sienos stebėjimą, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, šaudyti iš tarnybinių pistoletų, pistoletų kulkosvaidžių ir lygiavamzdžių šautuvų, tinkamai taikyti prievartos priemones, vykdyti neteisėtai kirtusių valstybės sieną užsieniečių apsaugą, vykdyti vidaus tvarkos užtikrinimą neteisėtai kirtusių valstybės sieną užsieniečių buvimo vietose, vykdyti viešosios tvarkos užtikrinimą masinių riaušių metu pasienio ruože ir saugomame objekte, pristatyti asmenis.

Plačiau susipažinti su Pasieniečio įvadinio mokymo programa galima čia.

Į kursus priimti asmenys aprūpinami uniforma, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, gauna nustatyto dydžio stipendiją. Išklausę teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis ir sėkmingai išlaikę egzaminus bei įskaitas, pareigūnai bus įdarbinti Užsieniečių registracijos centre (darbo vietos Kybartuose, Pabradėje, Medininkuose), Vilniaus pasienio rinktinės Puškų, Tverečiaus, Adutiškio, Švenčionių, Pavoverės, Lavoriškių, Kenos ir Padvarionių užkardose, Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio, Tribonių, Purvėnų, Aleksandro Barausko užkardose.

Daugiau informacijos rasite čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-22