Pasieniečių mokykla vadovaujasi 2017 m. gruodžio 19 d. patvirtintais bei 2019 m. kovo 21 d. pakeistais Nuostatais. 

Atnaujinimo data: 2023-11-22