>

Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas Pasieniečių mokykloje vyksta pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą. Programos apimtis – 60 mokymosi kreditų. Mokomasi 10 mėnesių, iš kurių keturias savaites kursantai atlieka praktiką Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasienio užkardose.

Būsimieji pasieniečiai mokomi taikyti valstybės sienos apsaugą užtikrinančius nacionalinius, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, taisykles ir procedūras, vykdyti sienos stebėjimą, atlikti pasienio tikrinimus, atlikti pirminius procesinius veiksmus įtarus nusikalstamą veiką ar administracinį nusižengimą, ginti valstybę karo metu, apsaugoti žmogaus teises ir laisves užtikrinant sienos saugumą, laikytis profesinės etikos standartų, tinkamai komunikuoti anglų ir rusų kalbomis vykdant pasienio tikrinimus ir kitų profesinių ir bendrųjų kompetencijų.

Plačiau susipažinti su Pasieniečio moduline profesinio mokymo programa galima čia.

Stojantieji mokytis pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  • išsilavinimo – turėti brandos atestatą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą;
  • amžiaus nuo 18 iki 60 metų;
  • sveikatos atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sąvade nustatytus reikalavimus;
  • kitus turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir mokėti lietuvių kalbą, būti nepriekaištingos reputacijos ir lojaliu Lietuvos valstybei, būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Plačiau susipažinti su atrankos taisyklėmis ir fizinio pasirengimo reikalavimais galima čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-22