Pasieniečių muziejus

Vienintelis toks Lietuvoje – unikalus Pasieniečių muziejus

Pasieniečių muziejus įsikūręs Pasieniečių mokyklos patalpose Medininkuose.

Muziejus buvo įsteigtas 2001 m. kovo 6 d. Pirmoji ekspozicija, kurios pagrindą sudarė ilgalaikės ir trumpalaikės privačių kolekcijų parodos, buvo atidaryta 2002 m. birželio 25 d. Dabar muziejus turi sukaupęs daugiau kaip 3 tūkst. įvairių eksponatų, kurie sudaro pagrindinę ekspoziciją – muziejines vertybes, susijusias su Lietuvos valstybės sienos apsaugos sistemos sukūrimu ir raida.

Ekspozicijos pagrindas – tarpukario pasienio policininko Antano Strauko fondas: dokumentai, fotonuotraukos, apdovanojimai, uniformos detalės bei kiti asmeniniai daiktai, jo šeimos išsaugoti ir perduoti muziejui. Ypatingo dėmesio nusipelno A. Strauko, kaip laisvės kovų dalyvio, 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas bei Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio medalis. Svarbi muziejaus vertybė – 1922 m. Klaipėdoje daryta I Parubežinio (pasienio) pulko štabo originali nuotrauka, kurioje užfiksuoti štabo karininkai ir centre sėdintis pulko vadas pulkininkas leitenantas Petras Kubiliūnas. Fonduose saugomos tarpukario pasienio policininko, pirmosios sovietų okupacijos aukos – Aleksandro Barausko nuotraukos. Ekspozicijoje galima išvysti geometrinį žemės ribų žymėjimo ženklą, stovėjusį prie Administracinės linijos tarp I Lietuvos Respublikos ir Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto.

Muziejuje taip pat pristatoma Valstybės sienos apsaugos istorijos raida nuo 1990-ųjų iki šių dienų. Minėtos ekspozicijos dalį sudaro dokumentai, fotonuotraukos, savadarbė pirmųjų pasieniečių darbo atributika, naudota pradėjus saugoti Lietuvos valstybės sieną po Nepriklausomybės atkūrimo. Čia lankytojas gali suprasti, ką jautė pirmieji Lietuvos pasieniečiai, ginkluoti begaline meile ir atsidavimu Tėvynei ir jos laisvei. Muziejus yra parengęs kilnojamąją parodą „Kilniai, ištvermingai ir drąsiai“, skirtą pagerbti sienų apsaugą kūrusius ir tarnybai pasiaukojusius asmenis.

Išskirtinę muziejaus ekspozicijos vietą užima pasieniečio Gintaro Žagunio – vieno iš pirmųjų atgimusios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos savanorių, Šalčininkų užkardos Dieveniškių ruožo patrulinės tarnybos baro pamainos viršininko, memorialinė ekspozicija. 1991 m. gegužės 19-osios naktį G. Žagunis žuvo nuo klastingos iš Baltarusijos atvažiavusių ginkluotų sovietinio režimo pakalikų rankos. Pusmetį iki žūties G. Žagunis budėjo Krakūnų kelio poste. Tuo metu SSRS kariškiai, specialioji milicija (OMON) nuolat degino Lietuvos pasienio postus, terorizavo čia dirbančius pareigūnus. G. Žagunis – pirmasis nepriklausomos Lietuvos pasienietis, žuvęs savo tarnybos vietoje.

Pasieniečių muziejus kaupia ir formuoja keletą tematinių rinkinių. Vienas jų – pasieniečių uniformos. Čia galima susipažinti su Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų uniformos raida nuo 1990 m. iki šių dienų, taip pat apžiūrėti užsienio šalių pasienio tarnybų uniformų pavyzdžius, jų naudojamą atributiką.

Pasieniečių muziejus kviečia lankytojus susipažinti su Valstybės sienos apsaugos tarnybos istorija, dabartinės Lietuvos valstybės sienos apsauga, pasieniečių profesijos ypatumais.

Muziejaus lankymas – nemokamas, tačiau jis įsikūręs uždaroje, saugomoje teritorijoje, kurioje veikia asmenų ir transporto judėjimo kontrolės sistema. Lankytojai priimami organizuotomis grupėmis iš anksto susitarus telefonu.

Atnaujinimo data: 2023-11-22