Tarptautinis bendradarbiavimas

Pasieniečių mokykla turi pasirašiusi  bendradarbiavimo sutartis su:

  • Suomijos Respublikos sienos ir pakrančių apsaugos akademija

Frontpage | The Finnish Border Guard (raja.fi)

  • Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugos koledžu

Sākumlapa | Valsts robežsardzes koledža (rs.gov.lv)

  • Estijos Respublikos viešojo saugumo mokslų akademijos policijos ir pasienio koledžu

Avaleht | SISEKAITSEAKADEEMIA

  • Lenkijos Respublikos pasieniečių mokymo centru Kentšyne

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie (strazgraniczna.pl).

  • FRONTEX partnerystės akademija

Frontex | European Union Agency (europa.eu)

 

Kiti bendradarbiavimo partneriai:

  • Lenkijos Respublikos pasieniečių mokymo aukštoji mokykla Košaline

Wyższa Szkoła Straży Granicznej (strazgraniczna.pl)

  • Vokietijos Respublikos federacinės policijos akademija Liubeke

Federal Police - Home (bundespolizei.de)

  • Ukrainos Respublikos valstybės sienos tarnybos akademija Chmelnyckyje

НАДПСУ (nadpsu.edu.ua)

 

 

1.jpg

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-15