Bendradarbiavimas

 • 2020 m. gruodžio 7 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija.
 • 2020 m. vasario 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 • 2019 m. spalio 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru.
 • 2018 m. gruodžio 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi.
 • 2018 m. sausio 31 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ugniagesių gelbėtojų mokykla.
 • 2015 m. gegužės 27 d. pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo plėtojant Pasieniečių muziejų su Pasieniečių klubu.
 • 2014 m. balandžio 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos šaulių sąjunga.
 • 2013 m. balandžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Trakų istorijos muziejumi.
 • 2022 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta bendradarbiavimosutartis, pakeitusi ankstesnę (2013 m. balandžio 9 d.), su Trakų istorijos muziejumi.
 • 2013 m. balandžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos policijos mokykla.
 • 2012 m. kovo 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija.
 • 2010 m. birželio 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Muitinės mokymo centru.
 • 2023 m. spalio 2  d. pasirašyta  VSAT bendradarbiavimo   sutartis  su  Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi.

Atnaujinimo data: 2023-11-22