DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
Be kategorijos 18

Vertinami lietuvių ir anglų kalbos egzaminų pažymiai. Jeigu kažkurio dalyko pažymio atestate nebus, vietoje jo bus skaičiuojamas 0, bet atrankoje dalyvauti galima.

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal surinktus taškus, sudarant konkursinę pretendentų eilę.

Mokslai PM vyksta darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., pamokų lankomumas yra privalomas. Dirbti ar mokytis kitur galima, jei pavyks suderinti veiklas.

Čia rasite visą atnaujintą infromaciją apie dokumentų pateikimo datas: https://pasienietis.lrv.lt/lt/stojantiesiems 

Administracinė bauda nėra kliūtis, tačiau išvadą apie jūsų reputaciją pateiks kompetentingos institucijos. Atrankoje dalyvauti galite.

VSAT jokių medicininių pažymų iš poliklinikų ar kitų medicinos centrų pateikti nereikia.

Pateikus reikalingus dokumentus stoti į Pasieniečių mokyklą, elektroniniu paštu gaunamas siuntimas atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę, Vilniuje, Žygimantų g. 8, tik gavus siuntimą, reikia registruotis vizitui https://cmek.vrm.lt/

Išduodant siuntimą, pateikiama visa informacija kaip pasiruošti ekspertizei, kad patikrinimai vyktų sklandžiau ir greičiau.

Prašymą ir kitus dokumentus galite siųsti ir nesulaukęs mokslo metų pabaigos, atestatą atsiųsite vėliau.

Asmenys, pretenduojantys į vidaus tarnybą, turi būti nepriekaištingos reputacijos. Kokiais atvejais asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, yra nustatyta Vidaus tarnybos statute, 9 straipsnyje. Kokiais atvejais į vidaus tarnybą negali būti priimtas asmuo, yra apibrėžta Vidaus tarnybos statute, 16 straipsnyje.

Vertinant pretendentų nepriekaištingą reputaciją, yra renkami visi įmanomi duomenys apie minėtą asmenį ir jį supančią aplinką. Surinkus jie vertinami kompleksiškai, atsižvelgiant į tų kompromituojančių duomenų senatį, pobūdį, sistemingumą ir t.t.

Taip, kompensuojama iki 186 Eur („į rankas“) per mėnesį.

Papildomas 1 balas skiriamas, kai: pretendentas turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą; atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus;

ne trumpiau kaip 1 metus yra (buvo) Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos narys, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetas.

Jeigu asmuo turi vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemonęmechanine greičių dėže, skiriami 2 papildomi balai.

Jeigu yra našlaitis ar pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus, skiriami 3 balai.

Turite sulaukti išvados dėl reputacijos. Jeigu pagal išvadą esate tinkamas eiti pareigas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, reikės atvažiuoti į Pasieniečių mokyklą pasitikrinti fizinį pasirengimą.

Kursantų skyrimas į tarnybos vietas vykdomas pagal sudarytą  kursų pretendentų konkursinę eilę. Aukštesnes vietas konkursinėje eilėje turintys kursantai turi pirmumo teisę, rinkdamiesi kvotų sąraše esančias tarnybos vietas.

Mokslas Pasieniečių mokykloje – nemokamas.

Taip. Nuo 2022 m. liepos 1 d., atsižvelgiant į vietovę, maksimalus butpinigių dydis gali būti 755 Eur, mažiausias – 280 Eur. Butpinigius gauna pareigūnai, kurie neturi nuosavo būsto, jį nuomojasi ir pateikia prašymus.

Maitinimas savarankiškas, bendrabučiuose yra šaldytuvai, mikrobangų krosnelės, viryklės.

Pasieniečių mokyklos kursantai apgyvendinami dviviečiuose kambariuose. Dviem kambariams skirtas san. mazgas ir prieškambaris. Bendrabučio aukšte yra virtuvės/valgomojo patalpa ir skalbimo/džiovinimo patalpa su visa reikalinga įranga.

Tik baigusio Pasieniečių mokyklą pareigūno atlyginimas  – 1000 Eur (po mokesčių). 

Stojant į Pasieniečių mokyklą, pasirašoma stojimo į vidaus tarnybą sutartis, kuria įsipareigojama išdirbti vidaus tarnyboje 4 (keturis) metus. Baigus Pasieniečių mokyklą ir neišdirbus nei vienos dienos privaloma sumokėti mokymosi išlaidas, kurios gali svyruoti apie 3600 Eur. Mokymosi išlaidos proporcingai mažėja ištarnautam laikui.

Pirmas mokymosi mėnuo yra skirtas apsispręsti ir išėjus iš Pasieniečių mokyklos, mokslų kaina neskaičiuojama.